Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Prezentácia služieb na Dňoch zdravia.

Mestská časť Košice Nad Jazerom, Úrad práce sociálných vecí a rodiny Košice a ďalšie organizácie zorganizovali celoslovenskú výstavu kompenzačných pomôcok a produktov chránených dielní pod názvom "Dni zdravia".
Podujatie sa konalo v dňoch 23. a 24.4.2015 v priestoroch Mestského úradu Košice Nad Jazerom Polárna 7.
Výstava bola zameraná na prezentáciu a praktickú ukážku kompenzačných pomôcok pre ľudí s rôznym druhom handicapu.

Na podujatí sa zúčastnili organizácie prezentujúce kompenzačné pomôcky pre ľudí s postihnutím: zraku, sluchu, pohybovým postihnutím a mentálným postihnutím. V priestoroch výstaviska poskytovali poradenstvo pracovníci úradu práce sociálných vecí a rodiny. Návštevníci si mohli prezrieť produkty chránených dielní, ktoré sú zriadené pri domovoch sociálných služieb. Výrobky si bolo možné, na výstavisku, priamo zakúpiť.

Naše stredisko sa zúčastnilo s prezentáciou služieb, ktoré poskytujeme naším klientom, a s výstavou pomôcok, ktoré sú k dispozícii na stredisku pre ich odskúšanie klientmi.

UNSS Košice

Ďakujeme