Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Novinky, udalosti, aktivity

Slávnostná akademia ku dňu nevidiacich

Dňa 9.novembra 2013 organizovala Krajská rada Košice v spolupráci s Krajským strediskom Košice slávnostnú akadémiu ku Dňu nevidiacich. Tohtoročný v poradí už dvadsiaty jubilejný ročník tohto tradičného podujatia sa konal v reštaurácii Slávik na Národnej triede 56 v Košiciach.

V úvode sa k prítomným prihovorila vedúca Krajského strediska Mgr. Marcela Vitkovičová a predseda Krajskej rady Košice p. Milan Sabovik, ktorých príhovory sa niesli predovšetkým v duchu spomienky na priekopníka a propagátora systematického vzdelávania nevidiacich Valentína Huaya a tvorcu slepeckého písma Luisa Brailla. V nadväznosti na odkaz týchto dvoch osobností sa príhovory dotýkali aj poslania a činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v súčasnosti. Z pozvaných hostí sa za mesto Košice prítomným prihovorila viceprimátorka mesta Košice MUDr. Renáta Lenártová. Kultúrnym spestrením úvodného programu bolo vystúpenie divadla BUTTERFLY, ktorého členovia sú žiakmi Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach. Prednesením prípitku sa skončila oficiálna časť podujatia, ktoré pokračovalo konzumáciou chutného slávnostného menu za sprievodu príjemnej živej hudby a spevu výborného hudobníka p. Štefana Farkaša, ktorý hosťom spieval a hral tak na počúvanie, ako aj do tanca i na želanie. Vďaka sponzorom podujatia sa mohla uskutočniť tombola a spokojní hostia si okrem príjemných pocitov mohli odniesť domov aj spomienkové ceny. Ústretový a milý prístup personálu reštaurácie, chutné jedlo a nápaditá výzdoba slávnostnej tabule, ale najmä bezprostredné rozhovory, veselá nálada, spev, radosť z tanca prispeli k tomu, že sa toto podujatie stalo pre mnohých, aspoň na jeden deň, únikom od starostí a šede všedných dní.

Práve mnohé pozitívne ohlasy a referencie účastníkov, podľa ktorých sa dá považovať toto podujatie za veľmi úspešné a žiadané, nás priam zaväzujú k tomu, aby sme aj ďalší ročník tohto obľúbeného podujatia pripravili k spokojnosti a pre radosť našich členov a klientov. A spravíme to pre nich veľmi radi.


Lenka Kulíková

Slávnostná akademia Slávnostná akademia Slávnostná akademia
Slávnostná akademia Slávnostná akademia Slávnostná akademia
Slávnostná akademia Slávnostná akademia Slávnostná akademia
Slávnostná akademia Slávnostná akademia

Ďakujeme