Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Aktuality

Ruže mojej duše

Mesto Sečovce, Dom Matice slovenskej v Michalovciach a Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vyhlasujú 20. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše pri príležitosti 17. novembra - Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných i stredných škôl a dospelí autori s vlastnou, doteraz nepublikovanou literárnou tvorbou. Vyhlásená je pre okresy Trebišov a Michalovce.

Súťažné kategórie:
I. kategória - poézia / próza (1. - 4. ročník ZŠ)
II. kategória - poézia / próza (5. - 9. ročník ZŠ, 1. - 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)
III. kategória - poézia / próza (žiaci stredných škôl, 6. - 8. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)
IV. kategória - poézia / próza (dospelí)

Súťažné práce musia byť písané počítačovým fontom Times New Roman, veľkosť písma 12. Texty označte menom autora, uveďte kategóriu, adresu školy alebo bydliska, telefónne číslo, prípadne e-mail. Súťažné práce je potrebné doručiť v 3 exemplároch do 14. novembra na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce. Vyhodnotenie súťaže a beseda so spisovateľmi sa uskutoční 21. novembra o 10.00 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Sečovciach.

Ďakujeme