Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Aktivity

Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma

V sobotu, 28. mája sa v priestoroch Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na ulici Park obrancov mieru 1 v Košiciach, uskutočnilo krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich. Organizátormi tejto súťaže boli Krajské stredisko ÚNSS a Krajská rada ÚNSS Košice.

Na súťaži sa zúčastnilo 13 súťažiacich z Košického kraja, ktorí súťažili v čítaní Braillovho písma v dvoch kategóriách. V I. kategórii, kde súťažili absolventi ZŠI pre nevidiacich, udelila hodnotiaca komisia za zhodné výkony prvenstvo dvom súťažiacim a to p. Vladimírovi Hudákovi a zároveň p. Diane Verešovej.
Na druhom mieste sa umiestnila p. Jana Pramuková a na treťom mieste p. Ladislav Ballay. Víťazom III. kategórie, kde súťažili zrakovo postihnutí, ktorí sa naučili Braillovo písmo v posledných piatich rokoch individuálne, v kurzoch, alebo RSZP sa stal p. Ján Virasztó. Na druhom mieste sa umiestnila p. Dagmar Mrázová a na treťom mieste p. Pavel Csocso.

Samostatnou kategóriou bolo písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich, kde sa rovnako ako pri čítaní, hodnotil dosiahnutý čas. Diktovaný súťažný text zvládol najrýchlejšie napísať už spomínaný víťaz I. kategórie v čítaní p. Vladimír Hudák. Na druhom mieste sa umiestnil p. Lukáš Talarovič a na treťom mieste p. Miroslava Ondrejčíková. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.

Poďakovanie patrí týmto sponzorom: Tyflocomp s.r.o., Klenoty Zirkon, Slovenská sporiteľňa, a.s., Východoslovenská energetika, a.s., versity, a.s. a O2. Za občerstvenie patrí poďakovanie Bagetérii Lukáč Dodo. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v druhej polovici roku 2011.

V Košiciach, 30.5.2011

Lenka Kulíková
sekretárka KR ÚNSS KE

Ďakujeme