Aktivity - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Aktivity - Krajské stredisko Košice

 

Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

Aktivity

„Javisko bez hraníc“ – Sečovce 2010

3.-4.9. 2010– „Javisko bez hraníc“ – Sečovce 2010 - krajská prehliadka hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov

Krajská rada ÚNSS Košice v spolupráci so Základnou organizáciou ÚNSS č.38 Trebišov a Krajským strediskom ÚNSS Košice, zorganizovala v dňoch 3.9. – 4.9. 2010 v Sečovciach, 13. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov pod názvom „Javisko bez hraníc“ - Sečovce 2010. Na prehliadke podporenej grantom ÚNSS a Matice Slovenskej sa zúčastnilo 36 účinkujúcich, z toho 7 účastníkov z Maďarska a 6 z Rumunska.

Na podujatí zaznela pestrá paleta hudobných skladieb a piesní rôznych žánrov, ktoré interpretovali spevácke skupiny i sólisti. Svoje umenie prezentovali či už bez hudobného sprievodu, alebo v sprievode rôznych hudobných nástrojov. Tóny hudby a spevu sa plynulo prelínali s emotívnymi prednesmi básní. Veľmi pútavým bol aj úryvok z knihy, ako ukážka z vlastnej tvorby jedného z účastníkov.

Medzi pozvanými hosťami bol aj skúsený hudobný pedagóg, ktorý pozorným okom a uchom sledoval všetky vystúpenia. Svoje postrehy, námety a odborné rady, vychádzajúce z dlhoročnej praxe následne prezentoval účastníkom na sobotňajšom workshope pod názvom „Ako ďalej“. Všetkým účastníkom v prvom rade pogratuloval k ich výkonom a ocenil predovšetkým ich nadšenie a radosť s ktorou prezentovali svoj talent. Prejavil k nim svoj obdiv a pri niektorých výkonoch, ako sa sám priznal ,bol veľmi dojatý. Všetkých účastníkov povzbudzoval v ich záľube a zároveň nabádal k ďalšiemu zdokonaľovaniu ich prirodzených schopností a rozšíreniu možností ich sebarealizácie. Stretnutie sa ďalej nieslo v duchu vzájomných rozhovorov, výmeny skúseností a návrhov budúcej pomoci a spolupráce, ktorej súčasťou bolo aj vypracovanie zoznamu účastníkov s kontaktnými údajmi a jeho následné rozoslanie.

Na záver treba dodať, že názov podujatia „Javisko bez hraníc“, bol naozaj výstižný a potvrdil fakt, že hudba a umenie všeobecne nepozná hranice, ba naopak spája a stmeľuje ľudí a národy.

Lenka Kulíková
organizátor projektu

 

Ďakujeme