Úvodná stránka - Krajské stredisko ÚNSS Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Úvodná stránka - Krajské stredisko Košice
Možnosť ubytovania
Fotografia izby
Nájdete nás
Fotografia, budova krajského strediska
Dom aktívneho videnia
Krajské stredisko Košice
Park obrancov mieru 1
040 01 Košice


Napíšte nám:
unss(bodka)kosice (zavináč) unss(bodka)sk


Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovennska

O nás

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame činnosť v rámci Košického kraja.
Naša činnosť pozostáva z:

 • Odbornej činnosti v sociálnej oblasti - poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby
 • Podpory voľnočasových aktivít - podpora pre členov únie nevidiacich a slabozrakých pri ich činnostiach v rámci základných organizácií.
 • Vyšetrenia optometristom.
 • Preventívneho vyšetrenia detí prístrojom - bezkontaktný autorefraktometer Plusoptix.
 • Poradenstvo v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických, dopravných a informačných bariér.
 • Prezentačnej a osvetovej činnosti.
 • Poskytovania ubytovania v bezbariérových priestoroch.


V naších priestoroch nájdete aj predajňu kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých Tyflocomp s.r.o.
Predajňa je otvorená v pondelok až štvrtok v čase 8:30 - 15:00.


Pozvánka

Pozývame Vás do Kina Tabačka.
Film: Čiara (2017), réžia: Peter Bebjak , audiokomentár: Karol Trnka)
Premietanie: 11.12.2017, 13:30, Kino Tabačka
O filme:
Adam Krajňák je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového a nekompromisného vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch nechýba temperament. Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď novovybudovaná hranica Schengenského priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A keď jedna z pašeráckych zásielok stroskotá, spustí sa nezastaviteľná lavína udalostí, počas ktorých bude musieť Krajňák spochybniť svoje vlastné hranice, ktoré doteraz odmietal prekročiť. Réžia Petra Bebjaka vnáša do kriminálneho námetu s prvkami thrilleru nákazlivú iskru, ktorá ho na míle vzďaľuje od obyčajnej žánrovej zábavy, a odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený do prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i životy.

Novinky, udalosti, aktivity:Financovanie

Naša činnosť je financovaná z viacerých zdrojov.

Erb Košického samosprávneho kraja Európsky sociálny fond - logo
 • Činnosť v sociálnej oblasti je financovaná z prostriedkov Košického samosprávneho kraja.
 • Chránené pracoviská sú podporované ÚPSVaR prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.
 • Prostriedky z 2% z daní právnickych osôb, fyzických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb sú používané na dofinancovanie činnosti strediska v osvetových a prezentačných aktivitách a na chod strediska, kde nepostačuje financovanie z VÚC.
 • Financie z projektov sú účelovo používané na plnenie projektového zámeru. Ten sa výlučne týka aktivít naších klientov.
 • Prostriedky z celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka a krajskej verejnej zbierky sú používané na dofinancovanie sociálnych služieb a na podporu činností základných organizácií.
 • Dary od naších podporovateľov.

Ďakujeme